Центр політичних досліджень

Матеріали конференції

 

 

 

ОСТАП ІВАНОВИЧ СЕМКІВ – ЛЮДИНА. ПЕДАГОГ. УЧЕНИЙ

 

Анатолій Яртись

 

Вельмишановна президіє наукової конференції! Шановні учасники конференції !

Дозвольте висловити глибоке задоволення з приводу того, що на філософському факультеті, кафедрі політології, відбувається Всеукраїнська наукова конференція “Політична думка в Україні: стан та перспективи її розвитку”, присвячена 70-річчю від дня народження одного із фундаторів цієї кафедри політології, відомого вченого, педагога та громадського діяча, академіка, доктора історичних наук, професора Остапа Івановича Семківа.

Остап Іванович Семків – це яскрава, обдарована особистість, з глибоким філософським мисленням, великою любов’ю  до праці, зразковим виконанням своїх службових обов’язків. За час роботи у Львівському національному університеті імені Івана Франка на посадах викладача, доцента, професора, завідувача кафедри політології він зарекомендував себе досвідченим педагогом, здібним науковцем, добрим організатором навчально-виховного процесу, людиною широкої душі та доброго серця. Зріле життя Остапа Івановича було нанизане любов’ю до України та її талановитого народу.

Народився 10 травня 1937 року в селі Суботів Галицького району Івано-Франківської області в простій селянській  родині. Батьки прищепили йому велику любов до праці, почуття обов’язку та відповідальності за доручену справу, людяності та доброзичливого ставлення до ближніх. Закінчивши середню школу, здобувши вищу освіту на історико-філологічному факультеті Івано-Франківського педагогічного інституту імені Василя Стефаника, який закінчив з відзнакою, три роки навчався в аспірантурі в Київському та Львівському університетах, 1973 року успішно захистив кандидатську, а 1988 – докторську дисертації. Тривалий час, молодий науковець працював старшим викладачем, доцентом кафедри історії КПРС, а згодом професором, завідувачем кафедри політології. Активно займався науковою роботою. Опублікував майже 150 наукових праць, серед яких три монографічні роботи. Професор Семківа О. І. підготував 15 кандидатів історичних та політичних наук.

Від часу заснування кафедри політології минуло понад 15 років. Сформувався висококваліфікований  та досвідчений колектив учених, викладачів політології, які ведуть науково-дослідницьку та викладацьку діяльність.

Особливо треба наголосити, що основи для формування кафедри політології були закладені у високопрофесійній науково-педагогічній діяльності трьох провідних працівників кафедри професорів Миколи Федосійовича Сидорчука, Олени Петрівни Веремеєвої та Бориса Ісааковича Распутніса. Як  колишній проректор університету я пригадую той час, коли професора Веремеєву О. П. ректорат відрядив до Києва в Міністерство освіти і науки України, щоб запросити до Львівського університету найкращих випускників  філософського факультету Київського університету нині доцента кафедри Миколу Васильовича Поліщука та працюючого тепер уже, професора кафедри Валерія Миколайовича Денисенка. Біля джерел становлення кафедри політології були професор Світа Ганна Михайлівна та доцент кафедри Анатолій Семенович Романюк.

Становлення кафедри політології відбувалось у складний період нашої історії, зумовлений тоталітарним режимом у колишньому СРСР. Тоді неоднозначно сприймали політологічну науку. Молоді викладачі кафедри вже 1989 року читали на окремих факультетах лекційні курси з політології. Остап Іванович Семків як завідувач кафедри по суті, своєю спиною заслоняв і відбивав недоброзичливе ставлення окремих партійних функціонерів щодо викладання політології у Львівському університеті імені Івана Франка.

Я пригадую січень 1991 року (коли ще існував Радянський Союз)  у Талліні відбувалась міжнародна школа з політології, на яку були запрошені молоді вчені політологи з країн Заходу – США, Німеччини, Франції, Польщі та інших країн. На конференцію з великим ентузіазмом поїхали і представники нашого університету – завідувач кафедри професор Остап Іванович Семків та доцент кафедри Микола Васильович  Поліщук. Згодом відбулось надзвичайно цікаве засідання кафедри, на якому обговорювали підсумки роботи міжнародної школи політологів та визначали завдання кафедри щодо її перебудови. Головна ідея, яка звучала на засіданні кафедри – це свобода викладання матеріалу, свобода наукового пошуку.

Викладачі кафедри під керівництвом О. І. Семківа у 1991 році підготували до друку навчальний посібник “Соціально-політичні проблеми суспільства”, де було висвітлено декілька політологічних тем, які стосувалися політичної системи суспільства, держави, політичної культури політичних партій тощо.

Великі організаторські здібності професора О. І. Семківа, виявилися і під час створення підручника з політології для університетської освіти. Остапові Івановичу  вдалося створити колектив авторів із відомих українських науковців. Серед них були професори Михайло Васильович Костицький, Борис Аркадійович Гаєвський, Андрій Іванович Пашук, Володимир Йосипович Здоровега та інші. Підручник мав успіх. За один рік побачило світ друге доповнене видання навчального посібника з політології під грифом Міністерства науки і освіти України, цікаві розділи  до якого написали професор Анатолій Феодосійович Карась та доцент Віталій Остапович Семків.

Характерною рисою діяльності Остапа Івановича Семків було його вміння організувати наукову та педагогічну діяльність кафедри. Наприклад, 1993 року завдяки і його старанням було відкрито спеціалізовану Раду із захисту кандидатських дисертацій, а згодом Раду із захисту докторських дисертацій, які він очолював. За час його керівництва радою було захищено 10 докторських і понад 100 кандидатських дисертацій.

Колектив кафедри політології під керівництвом Остапа Івановича Семківа 1996 року підготував до друку “Хрестоматію української політичної думки”, у якій були зібрані державницькі ідеї провідних українських вчених – М. Драгоманова, І. Франка та інших політичних діячів України.

На базі кафедри політології були проведені цікаві міжнародні та всеукраїнські  наукові конференції викладачів політології вищих навчальних закладів України. Зокрема 1995 року відбулась Всеукраїнська конференція вчених політологів, на якій були обговорені актуальні проблеми наукових досліджень та  викладання політологічної науки.

Остап Іванович Семків мріяв відкрити спеціалізацію з політології на базі філософського факультету Львівського національного універитету імені Івана Франка. Його мрію в 1997 році втілили у життя його послідовники. Спеціалізація успішно функціонує в структурі філософського факультету нашого університету.

Професор О. І. Семків прагнув створити Львівську політологічну школу. Така школа формується.

Програма нинішньої наукової конференції свідчить, що політологічна  наука в Україні успішно розвивається. І це найкраще вшанування світлої пам’яті Остапа Івановича Семківа.

Бажаю успіхів у роботі наукової конференції. Дякую Вам за увагу.

 

 

 

Політична наука в Україні: стан і перспективи: матеріали всеукраїнської наукової конференції  (Львів, 10-11 травня 2007 року) /
Укл. Поліщук М., Скочиляс Л., Угрин Л. – Львів, ЦПД, 2008. -  308 с.