НАШІ АВТОРИ

 

Анісімович-Шевчук О. З., здобувач кафедри політології Львівського національного університету імені Івана Франка.

Бунь В. В., аспірант кафедри політології Львівського національного університету імені Івана Франка.

Бурдяк В. І., професор кафедри політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Буркало В. В., доцент кафедри політології Ужгородського національного університету.

Бучин М. А., асистент кафедри політології Національного університету “Львівська політехніка”.

Варзар І.  М., доктор філософських наук, професор кафедри політичних наук Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, Академік української академії політичних наук.

Вдовичин І. Я., доцент кафедри теорії держави і права Львівської комерційної академії.

Гарбадин А. С,, студент ІІІ курсу філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

Геник М. А., доцент кафедри політології Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника.

Гетьманчук М. П., професор, зав. кафедрою політології Університету “Львівська політехніка”.

Глод О., здобувач кафедри політології Львівського національного університету імені Івана Франка.

Горбатенко В.П., доктор політичних наук, провідний науковий співробітник інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; професор кафедри політичних наук Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова.

Грицанюк В. В., аспірант кафедри політології Львівського національного університету імені Івана Франка.

Добржанська І. В., здобувач кафедри політології та державного управління Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.

Іванило О., аспірант кафедри політології Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника.

Івахів О. С.,  старший помічник начальника навчальної частини  факультету бойового застосування військ Львівського інституту Сухопутних військ

Ігнатьєва Т. В. доцент кафедри політології і соціології Кам’янець-Подільського державного університету.

Ільтьо Г. Ф.,  кафедри гуманітарних дисциплін Мукачівського технологічного університету.

Кацюк О. С., аспірант кафедри політології Львівського національного університету імені Івана Франка.

Кіянка І. Б., доцент кафедри політичних наук і філософії Львівського регіонального інституту державного управління при Національній Академії державного управління при Президентові України.

Кобильник В. В., ст. викладач кафедри політології і соціології Кам’янець-Подільського державного університету.

Комарницький М. М., аспірант кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби Львівського національного університету імені Івана Франка.

Крап А. П., асистент кафедри міжнародної інформації Національного університету “Львівська політехніка”.

Кукарцев О. В., аспірант кафедри політології Національного університету “Львівська політехніка”.

Кучма Л. О., аспірант кафедри політології Львівського національного університету імені Івана Франка.

Лендьел М. О., докторант Національного університету “Києво-Могилянська академія”, доцент кафедри політології Ужгородського національного університету.

Лопата М. О, студент ІІІ курсу філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

Лютко Н. В., аспірант кафедри політології Львівського національного університету імені Івана Франка.

Маркітантов В. Ю., асистент кафедри політології Камянець-Подільського державного університету.

Матвієнків С. М., доцент кафедри політології Інституту історії і політології Прикарпатського національного університету імені В.Стефаника.

Мельник В. П., професор, декан філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

Мельник В. І., аспірант кафедри політології Львівського національного університету імені Івана Франка.

Михальчишин Ю.А., аспірант кафедри політології Львівського національного університету імені Івана Франка.

Остудін В. І., доцент кафедри політології Львівського національного університету імені Івана Франка.

Паламаренко М. В., аспірант кафедри політології Національного університету “Львівська політехніка”.

Парійчук-Брухаль Р. І. аспірант кафедри політології Львівського національного університету імені Івана Франка.

Подвірний Т. М., студент ІІІ курсу філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

Поліщук М. В., доцент, завідувач кафедри політології Львівського національного університету імені Івана Франка.

Поліщук Х. М., аспірант кафедри політології Львівського національного університету імені Івана Франка.

Ржевська Н. Ф., доцент, заступник директора з навчальної роботи Інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету.

Романюк А. С., доцент кафедри політології Львівського національного університету імені Івана Франка.

Ротар Н. Ю., докторант кафедри політології та державного управління Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Рудницький С. В., ст. викладач кафедри філософії Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Світа Г. М., професор кафедри політології Львівського національного університету імені Івана Франка.

Стефанчук У. Т., аспірант кафедри політології Національного університету “Львівська політехніка”.

Сухачов С. Я., доцент кафедри філософії Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Угрин Л. Я., доцент кафедри політології Львівського національного університету імені Івана Франка.

Цікул І. В., аспірант кафедри політології та державного управління Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Четверікова Л. О., асистент кафедри політології Львівського національного університету імені Івана Франка.

Шведа Ю. Р., доцент кафедри політології Львівського національного університету імені Івана Франка.

Шиманова О. В., аспірант кафедри політології Львівського національного університету імені Івана Франка.

Шипка Н. П., здобувач кафедри політології Університету “Львівська політехніка”.

Шипунов Г. В., аспірант кафедри політології Львівського національного університету імені Івана Франка.

Щурко О. М., аспірант кафедри політології Львівського національного університету імені Івана Франка.

Юрійчук Є. П., доцент кафедри політології та державного управління Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Яртись А. В., професор кафедри теорії та історії культури Львівського національного університету імені Івана Франка.