Політична влада

Силабус курсу

Плани семінарських занять

Курс лекцій (укладач – Любомир Скочиляс)

Тема 1. Влада як суспільне явище (у форматі PDF)

Тема 2. Концептуальний аналіз влади (у форматі PDF)

Тема 3. Реляціоністські концепції влади (у форматі PDF)

Тема 4. Системні концепції влади (у форматі PDF)

Тема 5. Психологічні концепції влади (у форматі PDF)

Тема 6.

Тема 7. Сучасні моделі емпіричних досліджень влади у міських спільнотах: теорії «машин зростання» та «міських режимів» (у форматі PDF)

Тема 8. Марксистські дослідження влади у містах (у форматі PDF)

Тема 9. Порівняльне дослідження Барбарою Ферман політичних режимів у Пітсбурзі та Чикаго (у форматі PDF)

Тема 10. Порівняльне крос-національне дослідження Делберта Міллера (у форматі PDF)

Тема 11. Порівняльні дослідження влади Джона Волтона та Тері Кларка (у форматі PDF)

Тема 12. Багатовимірні підходи до емпіричних досліджень локальної влади і узагальнення методів вивчення влади у місті (у форматі PDF)

Тема 13. Дослідження міської влади у Європі (у форматі PDF)

Тема 14. Дослыдження міської і регіональної влади в Україні

Тема 15. Політична влада і її межі.

Тема 16. Політична і державна влада.