Головна

Новини

Проекти

 

Фундація „Відкрите суспільство”

м. Київ, а/с 124, тел.(044)4177016, press@osf.kiev.ua

 

Робота народних депутатів, обраних по мажоритарних округах Львівської області за період з вересня 2003 року по березень 2004 року

 

 

 

Результати роботи депутатів, обраних по мажоритарних округах Львівської області,

за період з вересня 2003 року по березень 2004 року

№ в/о

Народний депутат

Присутність на засіданнях

(всього - 83)

Виступи з місця

Виступи

з трибуни

Законодавчі ініціативи

Депутатські запити

116

Чорновіл Т.В.

69

8

4

5

5

117

Качур П.С.

76

1

0

3

3

118

Стецьків Т.С.

79

1

2

3

3

119

Гудима О.М.

79

2

4

4

9

120

Тягнибок О.Я.

80

11

5

3

15

121

Шкіль А.В.

78

100

68

11

22

122

Димінський П.П.

60

0

0

1

1

123

Яворівський В.О.

79

41

46

5

27

124

Писарчук П.І.

80

2

0

0

0

125

Олійник П.М.

75

0

3

5

5

126

Гаврилюк І.Я.

77

1

0

4

3

127

Осташ І.І.

80

4

9

7

8

 

ВСЬОГО:

-

171

141

51

101

Безперечно, найкращим оратором серед депутатів-львів’ян є Шкіль Андрій Васильович, на рахунку якого 100 виступів з місця та 68 виступів з трибуни. Він також вніс на розгляд Верховної Ради найбільше законопроектів – 11. Що ж стосується депутатських запитів, то найдопитливішим серед народних обранців Львівщини є Яворівський Володимир Олександрович, який подав 27 депутатських запитів.

Щодо середнього показника діяльності депутатів-львів’ян слід зазначити, що у середньому на одного депутата, який представляє даний регіон, за 7 місяців роботи приходиться 14 виступів з місця, майже 12 – з трибуни, майже 4 законодавчі ініціативи та 8 депутатських запитів. Такі показники діяльності народних депутатів зазвичай виводять представників Львівщини на одне з перших місць у рейтингу активності регіонів України.

Якісний показник діяльності депутатів

Однак, аналіз роботи народних депутатів тільки за кількісними параметрами не дає цілісної картини їхньої діяльності у Верховній Раді України. Очевидно, він має бути доповнений якісними показниками.

До таких якісних показників, зокрема, може бути віднесений шлях проходження законопроекту у Верховній Раді, який включає три читання, підписання Головою Верховної Ради, підписання Президентом, аж до його опублікування та набуття ним чинності, тобто, власне, того моменту, коли законопроект стає законом.

За період з початку роботи поточного скликання два законопроекти, авторами (співавторами) яких є депутати-львів’яни, стали законами. Це Закон України „Про внесення змін до Закону України "Про лізинг", автором якого є Писарчук П.І., та Закон України "Про амністію", співавтор – Шкіль А.В. (див. табл.Підписані Президентом проекти законів, внесені на розгляд Верховної Ради депутатами Львівської області” ).


 

Підписані Президентом проекти законів,

внесені на розгляд Верховної Ради депутатами Львівської області

Номер реєстрації

Дата реєстрації

Назва законопроекту

Автор

1.

2591

27.12.2002

Проект Закону „Про внесення змін до Закону України "Про лізинг"

Писарчук П.І.

2.

2287-д

09.06.2003

Проект Закону "Про амністію"

Шкіль А.В.

Дещо детальніше зупинимося на сутності законопроектів, що їх внесли на розгляд Верховної Ради України депутати-львів’яни, і які вже стали законами.

Так, проект закону № 2591 спрямований на виправлення недоліків існуючого Закону України “Про лізинг”, прийнятого 16 грудня 1997 року, зокрема встановлених законом жорстких умов здійснення лізингу, відсутність реальних податкових заохочень, суперечностей регулювання деяких положень лізингу тощо.

Проект дає нове визначення лізингу – сукупність правовідносин, які виникають у зв’язку з реалізацією договору лізингу, в тому числі і купівлею предмету лізингу. Порівняно з діючим Законом, проект містить значно менше обмежень щодо визначення умов договору лізингу. Більш чітко виписані права та обов’язки сторін за договором лізингу. Крім того, законопроектом регулюються питання права власності на предмет лізингу, умови придбання предмету фінансового лізингу лізингоодержувачем.

Законопроект передбачає можливість укладення договору сублізингу. Крім того, проектом вводиться принципово нова стаття – захист прав лізингоодержувача на предмет лізингу. Лізингоодержувачу (або сублізингоодержувачу) забезпечується захист його права на предмет лізингу нарівні із захистом, встановленим законодавством щодо захисту прав власника. Лізингодавець має право вимагати усунення будь-яких порушень його прав на предмет лізингу, в тому числі і від лізингодавця.

Прийняття цього закону не потребувало додаткових витрат з Державного бюджету.

Проект Закону України “Про амністію” № 2287-1 має на меті: закладення обгрунтованої системи критеріїв визначення кола осіб, до яких амністія застосовується або не застосовується, та обмежень щодо її застосування, а також посилення ролі судів у застосуванні амністії, що має базуватися на чітко визначеній законом процедурі, та обмеження впливу Департаменту виконання покарань на цей процес до розумних меж.

Законопроектом пропонується звільнити від кримінальної відповідальності і покарання та застосувати інші гуманні форми реалізації кримінальної відповідальності, насамперед, до найбільш соціально незахищених осіб: вагітних жінок, неповнолітніх, інвалідів першої та другої груп, учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, потерпілих від Чорнобильської катастрофи, осіб похилого віку та інших.

Внесені законопроекти

З іншого боку, якісний показник роботи депутатів включає в себе й дані про те, якими саме були внесені ними на розгляд законопроекти, з якої саме тематики.

Так, загальна кількість законодавчих ініціатив депутатів-львів’ян за період з вересня 2003 року по березень 2004 року дорівнює 51. Серед них – 20 проектів законів, 3 проекти кодексів та 28 проектів постанов.

Що ж стосується тематики ініційованих законопроектів, то найбільше законопроектів було внесено з питань правової політики (29,4%), галузевого розвитку (25,5%) та питань економічної політики (11,8%)

Депутатські запити

Так само можна проаналізувати й направлені протягом розглядуваного періоду депутатами запити. Зауважимо, що один запит може мати декілька адресатів. Так, впродовж семи місяців депутатами було подано 101 запит, а адресатів запитів було 133.

Найчастіше депутати направляли свої запити до Генерального прокурора (23,3%) та до Прем’єр-міністра України (19,5%). Взагалі 53,4% всіх депутатських запитів були направлені до представників органів виконавчої влади (див. табл. „Структура запитів депутатів Львівської області за період з вересня 2003 року по березень 2004 року”).

Структура запитів депутатів Львівської області

за період з вересня 2003 року по березень 2004 року

Адресат запиту

К-ть

%

Адресат запиту

К-ть

%

Президент України

3

2,3

Голова Державної прикордонної служби

1

0,8

Прем`єр-міністр України

26

19,5

Голова Держкомстату України

1

0,8

Перший віце-прем'єр-міністр

1

0,8

Голова Служби безпеки України

4

3,0

Віце-прем’єр-міністр України

2

1,5

Генеральний прокурор України

31

23,3

Міністр внутрішніх справ України

9

6,8

Голова Верховного суду України

4

3,0

Міністр економіки України

1

0,8

Голова Верховної Ради України

2

1,5

Міністр закордонних справ України

4

3,0

Секретар НРБО

2

1,5

Міністр оборони України

5

3,8

Голова Національної ради України з питань телебачення, радіомовлення

1

0,8

Міністр освіти і науки України

2

1,5

Президент Національної телекомпанії

2

1,5

Міністр охорони здоров’я

1

0,8

Голова Київміськдержадміністрації

1

0,8

Міністр праці та соціальної політики України

1

0,8

Київський міський голова

3

2,3

Міністр промислової політики України

2

1,5

Голова Львівської обласної державної адміністрації

3

2,3

Міністр фінансів України

2

1,5

Прокурор Львівської області

1

0,8

Міністр юстиції України

5

3,8

Президент Федерації футболу України

1

0,8

Голова Державної митної служби України

3

2,3

Голова Координаційного комітету боротьби з організованою злочинністю при Президентові України

4

3,0

Голова Державної податкової адміністрації України

1

0,8

Інші

4

3,0

 

Головна

Новини

Проекти