Львівська обласна державна адміністрація

Управління внутрішньої політики

Львівський національний університет імені І.Я.Франка

Філософський факультет

Політологічне студентське наукове товариство

Кафедра теорії та історії політичної науки

Кафедра політології

Центр політичних досліджень

Кафедра соціальних та гуманітарних дисциплін ЛДУ БЖД

 

 

 

 

Матеріали І Науково-практичної студентської конференції
Ідейні основи соціально-політичних систем. 

Політичні ідеології: трансформація уявлень в контексті сучасності

Львів 14-15 квітня 2009 року.

 

(Присвячено  80-й річниці створення ОУН та 20-й річниці заснування НРУ)

 

 

Львів 2009


 

Матеріали І Науково-практичної студентської конференції: Ідейні основи соціально-політичних систем.  Політичні ідеології: трансформація уявлень в контексті сучасності. – Львів: Філософський факультет ЛНУ ім.І.Франка: Центр політичних досліджень, 2009. – 112 с.

 

 

 

У збірнику подані матеріали І всеукраїнської конференції на тему «Ідейні основи соціально-політичних систем.  Політичні ідеології: трансформація уявлень в контексті сучасності» (присвячена 80-й річниці створення ОНУ та 20-й річниці заснування НРУ), яка відбулась на філософського факультеті ЛНУ ім.І.Франка 14-15 квітня 2009 року за сприяння Львівської обласної державної адміністрації та Центру політичних досліджень. Збірник містить короткий опис наукових пошуків студентської молоді у сфері дослідження проблем політичної ідеології. Усі тези учасників конференції стосуються дослідження тематичної проблематики як складової предметного поля політичної філософії, політичної соціології, порівняльної політології та ін.

 

 

Видання підготовлено та опубліковано за сприяння Управління внутрішньої політики  ЛОДА та Центру політичних досліджень

 

Повний текст електронної версії видання розміщено на сайті Управління внутрішньої політики ЛОДА

 

Окрема подяка:

Мельнику Володимиру Петровичу,

Четверіковій Ларисі Олегівні,

Романюку Анатолію Семеновичу,

Денисенку Валерію Миколайовичу,

Поліщуку Миколі Васильовичу,

Скочилясу Любомиру Степановичу,

Шипунову Геннадію Володимировичу.

 

 

© Купченко Олександра (автор проекту)

© Центр політичних досліджень

 

 

ЗМІСТ

 

Романюк Анатолій Семенович. Ідейні основи політичних партій та рухів сучасної Європи

4

Четверікова Лариса Олегівна. Проблема концептуального означення поняття «ідеологія»

10

Аспект № 1

МЕТОДОЛОЧІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ІДЕОЛОГІЯ»:ТРАНСФОРМАЦІЯ УЯВЛЕНЬ.14

Парно Леся. Ідеологія як культурна система(в інтерпретації К.Гірца)

15

Білоус Анна. Ідеологія  як культурна система у філософській антропології К.Гірца

18

Галико Данило. Деідеологізація як етап розвитку політики

20

Коваленко Антон. Деідеологізація - реальна потреба чи деградація політичної системи

23

Осадчук Ігор. Деідеологізація сучасного суспільства

25

Грубась Вікторія. Міф та ідеологія у світі політичному

28

Степанюк Ніна. Місце та роль міфів у соціально-політичному просторі

30

Варчевська Лілія. Філософські та моральні основи ідеології марксизму

32

Мінаєв Гліб. Марксизм та його «впровадження» в СРСР з точки зору ТТІМ (теорії типів інформаційного метаболізму)


35

Купченко Олександра. Постмодерний марксизм: наддетермінація як фактор впливу ідеологічних конструктів


37

Кочайдовський Мар’ян. Оцінка ідей марксизму Іваном Франком

40

Гарбадин Андрій. Крістева. Досвід чужинця у просторі національної ідентичності

43

Жуковська Аліса. Неоконсерватизм як приклад постмодерної ідеології

44

Іщук Петро. Політична сутність та головні ідеї консерватизму

46

Горбай Богдан. Суспільство критики: ідеологічні основи

48

Аспект №2

ОСОБЛИВОСТІ ІДЕОЛОГІЧНИХ ПРОТИРІЧ В СУЧАСНИХ СУСПІЛЬСТВАХ. УКРАЇНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ НОВИХ ПОЛІТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ ТА ІДЕОЛОГІЙ
53

Шкірчак Сергій. Політична ідеологія «за» і «проти» війни

54

Подаєнко Юлія. Розвиток космополітичної ідеології у сучасному інформаційному суспільстві

 56

Миронов Юрій. Чорний PR як форма деідеологізації політики

60

Дебенко Ігор. Засоби масової інформації як засіб поширення ідеології в сучасному суспільстві

62

Купін Євген. Правда про міфи помаранчевої революції

65

Поліщук Олександр. Формування міфів під впливом передвиборчих кампаній

67

Жовнерик Дмитро. Партійно-ідеологічна ідентифікація та електоральна поведінка

68

Сеньків Катерина. Політичні міфи сучасної України

70

Глушко Антон. Ідеологія та практика націоналізму в контексті сучасних українсько-білоруських стосунків (1991-2009)


73

Войтинська Марія. Націоналізм очима сучасності

75

Мельник Марія. Проблеми політичних ідеологій в контексті формування культури участі в Україні

 

78

Мельникова Наталя. Міфологічний потенціал Революції “на граніті” в контексті формування української національної ідеї


81

Сичик Катерина. Місце ідеології в діяльності політичних партій України

85

Гуцалова Марина. Участь молоді у становленні демократичної ідеології в Україні

87

Гавриш Ірина. Популізм як ідеологія в українській політиці

90

Новий погляд

ПРИСВЯЧЕНО РІЧНИЦІ УТВОРЕННЯ ОУН ТА РУХУ


93

Новик Анна. ОУН: ідейні засади діяльності

94

Мотрен Святослав. Діяльність ОУН та її роль у формуванні української державності

96

Задоріжний Тарас. ОУН як визначальний фактор становлення незалежної України

98

Нич Григорій. Ідеї української державності у теоретичній спадщині Перта Федуна (Петра Полтави)

100

Пермяков Віктор. Ідеологеми ОУН через півстоліття: реабілітація історією чи виправдання в очах сучасників

102

Ісаюк Олеся. Д. Донцов та ОУН

105